שני המשתנים, int ו long משמשים לאחסון של מספרים שלמים בלבד. 
משתנים מסוג float מכילים גם מספרים שאינם שלמים.
צפו בסרטון המצורף ולמדו על משתנים מסוג float. התנסו בעצמכם באמעות כתיבת תוכנה בארדואינו. תרגלו וודאו שאתם יודעים:
- את ההבדלים בין המשתנים float, int, long

- ליצור משתנים מהסוגים השונים ולהציג אותם ואת ערכם ב Serial monitir

לוגו חוף השרון.png