תרגילים מהחוברת - טטיאנה 

Scan0001.jpg
Scan0001.jpg
Scan0001.jpg
Scan0002.jpg
Scan0002.jpg
Scan0002.jpg
Scan0002.jpg
Scan0003.jpg
Scan0004.jpg
Scan0005.jpg
לוגו חוף השרון.png