top of page

תרגיל - מחזיק מפתחות

בתרגיל הזה עליכם ליצור ב Fusion 360 מחזיק מפתחות. את מחזיק המפתחות שתיצרו נייצר בחיתוך לייזר. מחזיק המפתחות שתיצרו הוא אישי (כל אחד עושה אחד) ויצירתי (כל אחד עושה איך שהוא רוצה). השתמשו בשני הסרטונים שנמצאים למטה כדי טכניקות בתכנת Fusion 360 שישרתו אתכם ביצירת הדגם שלכם.
הסרטון הראשון מדגים את תהליך היצירה של מחזיק מפתחות ואת הדרכים שבהן ניתן לשמור את הדגם שיצרתם לחיתוך בלייזר (קובץ DXF) או להדפה תלת מימדית (קובץ STL).
הסרטון השני (למתקדמים) מסביר כיצד ניתן לייבא תמונות מוכנות לתכנה Fusion 360 כדי לשלב עיצובים מוכנים שהורדתם מהאינטרנט או יצרתם בעצמכם בדגמים שלכם.

בהצלחה! 

הסבר התרגיל:

הדרכה בסיסית ליצירה של מחזיק מפתחות:
שרטוט, הוספת טקסט ויצירת צורות.
שליחה לייצור בלייזר (כקובץ DXF)
שליחה לייצור בתלת מימד (STL)

שימוש בתמונות מוכנות בתהליך היצירה של מחזיק מפתחות:
המרה של תמונה לקובץ SVG
הכנסה (ייבוא) של קובץ SVG לתוכנה ליצירת מחזיק מפתחות מתוך תמונה קיימת או בשביץ תמונה קיימת


שמירה כקובץ DXF לחיתוך בלייזר
הסרטון הזה מדגים כיצד ניתן לשמור פרויקט לחיתוך בלייזר והיכן יש לשמור את הקבצים הללו במחשבי ההנדסייה.


שמירה במיקום רצוי ב fusion:
הסרטון הזה מדגים כיצד ניתן לשמור תחת שם עיצובים ב fusion360.
בנוסף, הסרטון מדגים כיצד ניתן לשלוט בפרויקט שבו ישמר העיצוב.

לוגו חוף השרון.png
bottom of page