top of page

תרגיל My spinner

הסבר התרגיל:

בתרגיל הזה עליכם ליצור ב Fusion 360 דגם של ספינר, משלכם, לייצור בלייזר.
הספינר הוא אישי (כל אחד עושה אחד) ויצירתי (כל אחד עושה איך שהוא רוצה).
ישנם כמה אתגרים בתרגיל, אחד מהם הוא ליצור חלק (ספינר) שמתחבר בהצלחה לחלק קיים (מיסב - לאגר). 
היעזרו בשני הסרטונים שנמצאים למטה כדי ללמוד מיומנויות שונות ב fusion 360 השימושיות ליצירה של ספינר לחיתוך בלייזר.
הסרטון הראשון מדגים כיצד יוצרים ספינר.
הסרטון שני מדגים כיצד ממירים את הדגם שיצרתם לקובץ DXF לחיתוך בלייזר.

בהצלחה! 

הסרטון מדגים כיצד מכינים 'ספינר' כחלק מתהליך הכשרה במידול תלת מימד ב fusion 360. הסרטון עוסק בשמירה של פרויקט, שרטוט, קביעה של מידות , שימוש בראשית הצירים, יצירת צורה תלת מימדית (Extrude), שימוש בתבניות (Pattern) במהלך שרטוט כדי לשכפל צורות ועריכת שינויים במודל מוכן.

הסרטון מסביר כיצד להמיר את השרטוט שיצרתם לספניר לקובץ DXF והיכן וכיצד לשמור את הקובץ. הסרטון הוא חלק מתרגיל My spinner בהנדסייה.

לוגו חוף השרון.png
bottom of page