top of page

 תרגיל - מחזיק לעיפרון - מידול וייצור בתלת מימד

הסבר התרגיל:

בתרגיל הזה עליכם ליצור ב Fusion 360 מחזיק לעיפרון - Pencile grip לייצור בהדפסה תלת מימדית.
אחד האתגרים בתרגיל הוא ייצור של חלק שמתאים ברמת 'הדיקות' מסויימת לחלק אחר קיים. מידת ה'הדיקות' בין חלקים נקראת בשפה המקצועית אפיצות. 
בתרגיל תתבקשו לתרגל הדפסה חלקית של מודלים כדי לבדוק את רמת האפיצות המתאימה ולשנות את המודלים שלכם בהתאם לפני ייצור של המודל המלא.
היעזרו בשני הסרטונים המצורפים.
הסרטון הראשון מדגים את תהליך המידול של המחזיק לעיפרון ואת הכנת המודל לשינויים ברמת האפיצות לאחר הייצור.
הסרטון השני מדגים תהליך ייצור חלקי לבדיקת האפיצות הרצויה באמצעות מדפסת תלת מימד.

בהצלחה!  

שלב 2 - מציאת האפיצות המתאימה, שינוי המודל בהתאם

שלב 1 - לקיחת מידות, יצירת שרטוט וייצור ראשוני

לוגו חוף השרון.png
bottom of page