top of page

תרגיל - Pencile car derby

בתרגיל הזה עליכם ליצור, כצוות, מכונית באמצעות, עפרונות ו 4 מיסבים בלבד. כל שאר החלקים ברכב יהיו ממודלים ומיוצרים בסדנה. על המכונית לשאת בטריה 12V של מברגת WORX בסדנה. המכוניות ייתחרו במסלול בדרור (בכח גרביטציה בלבד) בתחומים של: מהירות, חדשנות ויצירתיות. בהצלחה!
מוזמנים/ות להיעזר בסרטונים הללו בתהליך המידול.

בסרטון הזה אני מדגים איך יצרתי את אלמנט ה'בית למיסב'. יש בסרטון הדגמה לשימוש ב: Mid plane, project in sketch, Symetric extruding ועוד.

בסרטון הזה מוסברים שלבי ההרכבה של הפרויקט מחלקים (components) שונים בתהליך שנקרא Assembly.
נלמד להשתמש בפונקציות: Aling, move (for components), offset plane, mid plane. נלמד לייבא חלקים לקובץ הרכבה, לשלוט במיקומם ולערוך בהם שינויים לאחר הוספתם.

בסרטון אני מדגים כיצד ניתן ליצור גלגל לחיתוך בלייזר בעל חור מתאים לעיפרון.
אני עושה שימוש בתבנית מעגלית Circular pattern בתוך שרטוט.
יש התייחסות להבדלים בין ייצור בלייזר לייצור תלת מימד בהקשר של יצירת מרווחים בין חלקים (אפיצויות).

הסרטון מדגים יצירת מתאם בין מיסב לעיפרון כחלק מפרויקט ה Pencile car derby.
בסרטון יש הדגמה של שימוש בכלי offset כדי לשלוט על מרווחי tollerance שונים כדי ליצור אפיצויות שונות בחלק המיוצר.

הסרטון הזה מדגים יצרה דגם של מיסב כחלק מתרגיל Pencile car derby ב Fusion360.
בסרטון יש הדגמה של שימוש ב Fillet, שרטוט ו Extrude.

לוגו חוף השרון.png
bottom of page